Tapentadol 100Mg

80.00

Beschrijving

Wilt u Tapentadol kopen zonder recept?

Tapentadol is een krachtige opioïde pijnstiller die wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn. TAPENTADOL Extended Release (Nucynta ER) is effectief voor de behandeling van pijn die niet kan worden beheerd door andere medicijnen. Tapentadol in de vorm van verlengde afgifte mag niet worden gebruikt op basis van behoefte om pijn te beheersen. U kunt Tapentadol 100mg discreet online bestellen zonder recept bij onze betrouwbare apotheek in Nederland. Shop nu! Tapentadol kopen

“Voordat u Tupendatol neemt”

– Zorg voor uw veiligheid door voorzorgsmaatregelen te controleren

Als u van plan bent om Tupendatol in te nemen, is het belangrijk om de voorzorgsmaatregelen te kennen om mogelijke schade te voorkomen. Voordat u Tupendatol inneemt, moet u ervoor zorgen dat u er niet allergisch voor bent of een van de volgende aandoeningen heeft:

– Ernstige astma of ademhalingsproblemen
– Maag- of darmverstopping (inclusief paralytische ileus)
– Als u in de afgelopen 14 dagen een MAO-remmer heeft ingenomen, zoals Isocarboxazide, Linezolid, Methyleenblauw-injectie, Fenelzine of Tranylcypromine

Om uw veiligheid te garanderen tijdens het gebruik van Tupendatol, informeer uw arts als u ooit een van de volgende heeft gehad:

– Ademhalingsproblemen, slaapapneu (ademhaling die stopt tijdens de slaap)
– Hoofdletsel, hersentumor of epileptische aanvallen
– Alcoholisme of drugsverslaving, psychische stoornissen
– Plasproblemen
– Lever- of nierziekte
– Problemen met uw galblaas, alvleesklier, schildklier of bijnier

Door deze voorzorgsmaatregelen te volgen en uw arts te raadplegen, kunt u Tupendatol veilig innemen.

Tapentadol Bijwerkingen: Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen

Als u allergische reacties op tapentadol ervaart, zoals netelroos, pijn op de borst, snelle hartslagen, moeilijke ademhaling, zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Tapentadol is een opioïde medicijn dat uw ademhaling kan vertragen of stoppen en dodelijk kan zijn. Als u moeite hebt om te ademen, blauwgekleurde lippen heeft, of als u moeilijk wakker kunt worden, moet u onmiddellijk medische noodhulp zoeken of iemand die voor u zorgt naloxon laten toedienen.

Voordat u tapentadol bestelt, is het belangrijk om uw arts op de hoogte te stellen van alle medische aandoeningen die relevant zijn, zoals lawaaierige ademhaling, zuchten, ondiepe ademhaling, ademhaling die stopt, een licht hoofdgevoel, flauwvallen, agitatie, warm voelen, ernstige slaperigheid of duizeligheid, verwarring, problemen met spraak of balans, epileptische aanvallen, serotoninesyndroom, lage cortisolspiegels, misselijkheid, braken, verlies van eetlust, duizeligheid, verergerende vermoeidheid of zwakte.

Oudere volwassenen en personen die verzwakt zijn of lijden aan chronische ademhalingsstoornissen, hebben een hoger risico op ernstige ademhalingsproblemen bij het gebruik van tapentadol. Raadpleeg altijd uw arts voordat u tapentadol gebruikt.Tapentadol kopen